Loji po polsku

Blog programistyczny, JavaScript, front-end, ciekawostki


WTF is this?! Czyli o kontekście

This w języku JavaScript nie zachowuje się domyślnie tak jak ma to miejsce w innych językach. Co to znaczy? Głównie to, że może zmieniać się w zależności od tego gdzie wykonasz swoją metodę lub funkcję stworzoną przez słowo kluczowe function.

Jako przykład:

class Cat {
  constructor() {
    this.name = 'Tom';
    this.launchAsyncDownload();
  }

  showName() {
    console.log('name', this.name);
  }

  launchAsyncDownload() {
    pseudoAsyncDownload(this.showName);
  }
}

function pseudoAsyncDownload(callbackFn) {
  callbackFn();
}

const cat = new Cat();

Powyższy kod się nie wykona. Będzie to spowodowane tym, że funkcja showName która wykonuje się w hipotetycznym callbacku jakiegoś mocka serwisu nie będzie miała dostępu do this.

W momencie przekazania referencji do tej funkcji i wykonania jej w innej funkcji kontekst this będzie prowadził do miejsca gdzie została wykonana czyli funkcji pseudoAsyncDownload. Żeby uniknąć takiej sytuacji możemy zrobić parę rzeczy.

bind i inne metody wbudowane

JavaScript posiada parę wbudowanych metod, które zmienią tablicę tak, by posiadała kontekst którego oczekujesz. Opiszę pokrótce metody dostępne dla function które pomogą ze zmianą kontekstu:

bind

Możliwe że najpopularniejszą spotykaną metodą dla zmiany kontekstu jest bind. Jest on wywoływany na referencji do funkcji i zwraca nową, z kontekstem dla this który sami podamy w argumencie.

class City {
  // ...this is just a mock
}
const sparta = new City();

function iHaveNoThis() {
  console.log(this, 'is madness!');
}

const wellIHaveThis = iHaveNoThis.bind(sparta);

Wykonując powyższy kod sprawiamy że funkcja iHaveNoThis z kontekstem sparta będzie dostępna pod referencją wellIHaveThis.

call oraz apply

call oraz apply działają podobnie do bind, również zmieniają kontekst na ten podany w argumencie, ale za to wywołują od razu funkcję. apply jako drugi argument przyjmuje tablicę z argumentami dla funkcji, natomiast call przyjmuje n+1 argumentów dla funkcji n-argumentowej (pierwszym argumentem jest nowy this).

func.apply(newThis, [1, 2, 'test']) będzie równoznaczny dla kodu

const newFunc = func.bind(newThis);
newFunc(1, 2, 'test');

Analogicznie dla powyższego można zastosować call w sposób func.call(newThis, 1, 2, 'test').

call oraz apply jako “przechwytywanie funkcji”

Częściej znajdziesz w kodzie użycie call oraz apply na przykład w:

const mappedArrayLike = Array.prototype.map.call(arrayLikeObject, mapFunction)

Powyższy kod wykonuje mapFunction na każdym elemencie arrayLikeObject który przypomina Array ale jest innym, zwykłym obiektem który nie posiada swojej funkcji map. Taki kod najczęściej spotkasz w bibliotekach i wypełnieniach (polyfillach).

funkcje strzałkowe

Funkcje strzałkowe to nowość wprowadzona w ES2015 (ES6) do używania której gorąco zachęcam. Funkcja strzałkowa różni się od tych deklarowanych przez słowo kluczowe function paroma rzeczami:

Jedynym minusem funkcji strzałkowych jaki przychodzi mi do głowy jest fakt że używając składni class nie dodasz ich poza konstruktorem do swojego obiektu.

Wniosek

Moja rada jest prosta - gdziekolwiek przekazujesz callbacki posługujące się kontekstem używaj funkcji strzałkowych. Nawet więcej, używaj ich gdziekolwiek możesz, ich zachowanie jest łatwiejsze do przewidzenia dla początkującego, a fakt że nie posiadają prototypu w czasach gdy mamy class nie powinno nikogo martwić.


Blog tworzony przez Loji